Skip to main content

Review by a reader- Testimonial

Scorpio Man Love, Lust, and ObsessionScorpio Man Love, Lust, and Obsession by Nikita Gharat
My rating: 5 of 5 stars

I think she has described, the Scorpio man point blank. What I liked is the fact that she has elaborated the Scorpio stare.

She let's the girl in love with a Scorpio man distinguish between love and lust. It is true that Scorpio men are known for the loyalty but they can also be brutal heartbreakers. This book helps in finding out whether you are with a keeper or breaker. Also, there are additional chapters such as Scorpio man and eros signs, which help in knowing "what triggers the particular scorpio man".

The book has detailed insight, I loved reading it. Recommended for those in love with a Scorpio man and also for those who are Scorpio themselves.

View all my reviews

Imagica Marathi Vlog: Review for Senior Citizensइमाजिका

माझ्या दोन्ही मुलींना इमाजिका कडून पासीस मिळाले होते त्यांना तेथे ज्याचे होते ख्रिसमसचे त्यामुळे सगळ्या बसेस  ,टॅक्सि बुक झाल्या .त्या दोघी इमाजिका चा विडिओ लॅपटॉप वर पाहत होतो . आणि तो विडिओ मी पुन्हा पुन्हा पहिला मग मी ताबडतोब ठरविले कि आपण पण जायचे .मी मुलींना म्हंटलं चला मी पण येतो तुमच्या बरोबर त्यांना आश्चर्य  वाटले आणि आनंद हि झाला .मिस्से काही यायला तयार नव्हती . मग आम्ही च तिघे दुसऱ्या दिवशी निघायचे ठरविले .

आम्हीअलिबाग ला आलेले असल्याने , अलिबाग डेपोत तुन सकाळी ९ वाजताची पेण गाडी पकडली मग पेण ला उतरून सकाळी १०. १५ ची खोपोली गाडी पकडली . त्या बस मधले कंडक्टर "भोसले" चांगले होते ..ते म्हणले कि खोपोली डेपोत ला उतरण्या पेक्षा तुम्ही खोपोली - पाली फाट्याला उतरा . तिथून ऑटो पकडून इमाजिका ला  जा. तेथे रिक्षा मिळतात  , त्याचे आभार मानून आम्ही पाली  फाट्याला उतरलो .

तेथे खरोकरच रिक्षा उभ्या होतया . प्रत्येकी ५० रुपये भाडे ते आकारतात . आमच्या कडून मात्र एका तरुण रिक्षा वाल्याने फक्त १०० रुपये भाडे घेतले .तो ही चांगला होत , वाटेत त्याने आम्हाला अष्टविनायकां पैकी दोन गणपतींची चांगली माहिती दिली , ते म्हणजे महड चा वरदविनायक आणि पाली चा बल्लाळेश्वर . त्याने सांगितले कि ते दोन्ही गणपती तिथून जवळ आहेत . पुढच्या वेळी तास प्रवास करायचा असे आम्ही ठरविले . आणि त्यांनी आम्हाला ईमागी का जवळ आणून सोडले , तेव्हा ११ वाजले होते

काही अंतर चालल्या वर आम्ही ईमागीका च्या प्रवेश द्वारातून आत  जाऊन तिकीट खिडकीच्या रांगेत जाऊन उभे राहिलो आम्ही ओंलीने बुकिंग केलेले असल्या मुले , तिकीट काही वेळातच मिळाली .हे चांगले आहे . आणखी एक गंमत म्हणजे वरिष्ठ नागरिकांना एक तिकीट १२७३ रुपयांना पडते . कॉन्सर्ससीन मुळे मी खूप खुश झालो .  इतक्यातच आम्ही आत प्रवेश घेतला .

आमच्या आधीच येथे खूप माणसे आत येऊन खेळाचा आनंद लुटत होती .एकंदरीत तिथे मौज माझे चे चित्र पाहून माझ्या तोंडातून "वाव व्हेरी nice " असा उदगार माझ्या तोंडून निघाला .आणि आपण कधी याचा आनंद घेतो असे आम्हाला झाले .

ईमाजीका हे कित्येक एकरात पसरलेले असून तेथे विविध  थरारक खेळ चालू असतात .  तुमच्या मनाची तयारी केलीत तर लहान मुले,तरुण ह्यांच्या प्रमाणे तुम्ही हि त्याचा उपभोग घेऊ शकता , हे स्व अनुभवाने सांगतो ..
खर सांगायचे तर तुम्ही हि तरुण व्ह्याचे आणि गंमती ओरडा आरडा करून करून वेग वेगळे तोंडाने आवाज करून खेळाचा आनंद घायचा त्यामुळे मनात भीतच येत नाही आणि मग थ्रिल अनुभवल्या मिळते .

आज मी येथेच  थांबतो , पण "picture अभि बाकी हे मेरे दोस्त ". तेव्हा पुढच्या पोस्ट ची वाट पहा

नमस्कार
 

Comments

Popular posts from this blog

8th House Synastry: When You Feel It Deeply and Madly!

When the 8th house is affected in synastry, you will feel the hit truly, madly  and deeply. However, the planet person may not know at all. Most of the times people don't understand that in synastry house overlays, the planet person is not affected. It is the house person who feels the energy of the planet. The same is applicable for the asteroids and points.  The house person is the host while the planet person is the guest. Until unless it has any friend or enemy belonging to the planet person, there is no way the planet person will feel anything. That is why, unrequited love takes place. There are four sensitive points where planets in synastry can affect us deeply such as the ascendant (mind, personality), IC (soul and past lives), descendant (partnerships and open enemies) and MC (family name, public image and professional status). Nevertheless, there are other points that can be extremely personal such as 2nd house cusp (security needs), 5th house cusp (romance and

WHAT GANAS AND YONIS IN VEDIC ASTROLOGY SPEAK OF YOUR NATURE-2

There are fourteen Yonis in 27 Nakshatras. These 14 Yonis mean, 14 types of sexual organs that denote your personality and nature thus, deciding your compatibility. It is one of the most important matchmaking aspects in the Yoni koota having 4 points against it. We have already covered the ganas in the previous article, this article is solely for the nature of Yonis. The fourteen yonis are ashwa, gaj, mesha, sarpa, shwan, marjar, mooshak, gow, mahish, vyaghra, mrig, vanar, simha and nakul.  Nakshatra (Male) Nakshatra (Female) Yoni (Sanskrit) Yoni (English) Inimical Aswini Satabhisha Ashwa Horse Buffalo Bharani Revati Gaja Elephant Lion Pushyami Krittika Mesha Sheep (Goat) Monkey Rohini Mrigasira Sarpa Serpent Mongoose Moola Ardra Swan Dog Deer Aslesha Punarvasu Marjar Cat Rat Magha Purvaphalguni Mushak Rat Cat Uttaraphalguni Uttarabhadra Gow Cow Tiger Swati Hasta Mahish Buffalo Horse Visakha Chitra Vyaghra Tiger Cow Jyeshta Anuradha Mriga Deer (Hare) Dog Poorva

Nessus in Houses, Signs and Synastry: Obsession Out of Control

For most people Nessus symbolizes abuse, excessive lust and manipulation. Although, it cannot be denied that it is associated with these qualities, it is unnatural to associate it solely with these things. I have read excessively disturbing interpretations of Nessus on the internet. I really cannot understand why some astrologers have a prejudice against some asteroids and planets. In this article, I will try to clear the air about Nessus and will give an insight about reading him in your chart and synastry. To begin with, Nessus is a centaur of Pluto. So, associating him with darkness, manipulation, obsession, possessiveness and excessive lust is understandable. Nessus is an uncontrolled unevolved Pluto. When he has hard aspects natally, then he shows his dark side but when he has good aspects then he can be a problem solver. Good aspects are aspects from Saturn, Jupiter and Chiron. Most astrologers over the internet want to paint a gruesome picture of Nessus. However, I believe